Arvien vairāk organizāciju sāk apzināties, ka HR joma jeb personāla vadība nav laimes spēle, kad personāla politiku, veicamos pasākumus, darbinieku atlasi u.tml. var atstāt pašplūsmā, paļaujoties vien uz cerību par labu izdošanos. Patiesībā zem profesionālas personāla vadības slēpjas smags darbs, zināšanas, kompetence, inovatīvi risinājumi, kā aizvest uzņēmumu un visu komandu līdz gaidāmajam rezultātam. Un panākumus bieži vien nav iespējams sasniegt tikai ar iepriekšējām metodēm un risinājumiem, tikai vien ar paļaušanos uz veiksmi.

Lai arī personāla vadības nozare dinamiski attīstās, tajā nostiprinoties tādiem jēdzieniem kā hibrīddarbs, digitalizācija, darbinieku labbūtība, attālinātais darbs u.tml., personāla vadības speciālistu galvenais uzdevums mūsdienās joprojām ir nodrošināt maksimāli efektīvu organizācijas funkcionēšanu, kā arī apmierināt kolektīva intereses un atbalstīt katra atsevišķā darbinieka vajadzības.

Personāla vadības joma nepārtraukti saskaras ar jauniem pārbaudījumiem – nav noslēpums, ka personāla vadības segmentu ietekmējuši arī izaicinājumi ekonomikas jomā, tai skaitā tie skāruši arī uzņēmumu attīstības iespējas, darbinieku atalgojumu, komandas motivāciju u.tml. Vienlaikus aktualitāti joprojām nav zaudējuši arī jautājumi par to, kā likt darbiniekiem justies vajadzīgiem un novērtētiem, kā nodrošināt veiksmīgu attālināto darbu, kā atraisīt darbinieka potenciālu u.tml. Apzinoties, cik svarīgi personāla un uzņēmuma vadītājiem ir atrast īsto pieeju saviem darbiniekiem, celt to produktivitāti un motivācijas garu, 2. novembrī tiešsaistē norisināsies #HRconference.

Konferencē tiks apskatītas personāla vadības aktualitātes, kā personāla vadība ir reaģējusi uz notikumiem Latvijā un pasaulē, cenšoties meklēt jaunus rīkus, kā nodrošināt darbu. Tāpat konferencē tiks apskatīti jautājumi par darbinieku motivēšanu un labbūtību, digitalizāciju, ekonomisko svārstību ietekmi uz darbiniekiem, darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanu un citiem izaicinājumiem, kas skar gan uzņēmuma vadību, gan darbiniekus.

#HRconference sniegs gan praktiskus padomus kā noteikt darbinieku kā primāro šajos krīzes apstākļos, gan iedvesmu darbam ar kolektīvu, tostarp kā veicināt labbūtību darba vietā, kā nodrošināt attālināta un elastīga darba organizēšanu, kā nodrošināt ka darbinieks aizvien ir veiksmes faktoru jebkuras uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā.

Konferences galvenie jautājumi:

#HRconference referenti iepazīstinās ar galvenajām aktualitātēm personāla vadības nozarē, tai skaitā runās par to, kā veicināt darbinieku motivāciju un atklās kā eneagrammas pārzināšana var noderēt personāla motivācijai.

Tāpat tiks runāts par līdera nozīmi tajā, lai personāls būtu iedvesmots un motivēts sasniegt mērķus, kā arī būs iespēja uzzināt, kā attīstīt sevī līdera prasmes.

Referenti runās arī par talantu mobilitātes praktiskajiem aspektiem, tai skaitā sniegs ieskatu arī darba tiesību paradigmas maiņā un runās par talantu noturēšanas mehānismiem.

Konferencē tiks diskutēts arī par darbinieku piederību un labumu uzņēmumam no tā. Apskatīsim arī aktuālo tematu – par attālināto darbu un kā nodrošināt veiksmīgu komunikāciju ar darbiniekiem šajos apstākļos.

Tāpat būs iespēja uzzināt, kā saņemt samērā precīzu karjeras prognozi tuvākajiem 5 gadiem par jaunu darbinieku vai amata kandidātu. Liela uzmanība tiks pievērsta arī jautājumam par darba devēja tēla tendencēm un kāda ir šī brīža situācija – kādas ir darba ņēmēju vēlmes un raksturojums.

Ieskatīsimies arī darba tiesisko attiecību aktualitātēs un ko darīt, lai izvairītos no darbinieka prasības celšanu tiesā pret darba devēju.

Norises laiks: 2. novembrī no plkst. 12.00–16.00

Norises veids: TIEŠSAISTE

Moderators: Egils Zariņš

KONFERENCES PROGRAMMA:

12:00

konferences atklāšana un ievadruna

Egils Zariņš – konferences vadītājs

12:10

TĒMA: Kā palīdzēt vadītājam kļūt par līderi

Anita Rošāne – Personāla vadītāju kluba vadītāja, organizāciju psiholoģe un sabiedrisko attiecību speciāliste

Vai katrs labs vadītājs, pat vislabākais, ir arī savas komandas līderis? Nenoliedzami, svarīgas ir vadības prasmes, jo tās nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu, darbinieku motivēšana, grupas saliedēšana un citu vadības funkciju realizāciju. Lai kļūtu par sava uzņēmuma līderi, kas iedvesmo, pārliecina un aizrauj pārējos, nepieciešamas vēl arī citas personiskās kvalitātes un īpašības, kas katru indivīdu raksturo kā personību. Personāla Vadītāju kluba vadītāja A. Rošāne plašāk iepazīstinās ar tēmu kā no vadītāja kļūt par līderi – kā iedvesmot, virzīt un aizraut savu komandu, kā kļūt par paraugu, kuram gribas līdzināties un vai un kā iespējams līderību apgūt? A. Rošāne dalīsies idejas un praktiskos ieteikumos, kas palīdz sevī un citos saskatīt līderību un attīstīt.

12:30

TĒMA: Vidēja termiņa karjeras prognoze: kā tādu izveidot?

Reinis Lazda – organizāciju psihologs, “CreaTest” vadītājs, docents

Viens no būtiskākajiem personāla vadības jautājumiem ir, ko var sagaidīt no jaunā darbinieka vai amata kandidāta, kurš no kandidātiem vislabāk attaisnos uz viņu liktās cerības. Jo atbildīgāks amats, jo lielāka nozīme precīzai atbildei uz šo jautājumu. Labākais līdzeklis šādas atbildes iegūšanai ir vispusīga psiholoģiskā izpēte, kas ļauj sniegt samērā precīzu karjeras prognozi tuvākajiem 5 gadiem, bet vispārīgās līnijās ļauj iezīmēt arī personas attīstību ilgākā termiņā. Kādos gadījumos ir vērts šādu psiholoģisko izpēti veikt un ar ko tajā rēķināties? Organizāciju psihologs R. Lazda veic šādas izpētes jau gandrīz 10 gadus un ir viens no pieredzējušākajiem speciālistiem Latvijā, veicot psiholoģiskās izpētes vadītāju un speciālistu amata kandidātiem gan valsts, gan privātajā sektorā.

12:50

TĒMA: Hard approach to soft skills jeb Kā ātri, ērti un efektīvi attīstīt cilvēciskās prasmes ne tikai vadītājiem, bet ikvienam uzņēmuma darbiniekam

Jana Strogonova – “Growing” valdes locekle un konsultante

Emocionālā klimata mērījumi Latvijas uzņēmumos tiek veikti jau vairākus gadus, piedzīvojot gan mierīgus laikus, gan pandēmiju un tās pēc-efektus. Tomēr tas, kā cilvēki jūtās savās darba vietās būtiski nemainās – augsts stresa un izsmeltības līmenis saglabājas. Kas notiek? Tradicionālās cilvēcisko (soft) prasmju apmācības nedod cerētos rezultātus? Nepietiek tikai ar fokusu uz vadītāju cilvēcisko prasmju attīstību? Emocionālās inteliģences praktiķe J. Strogonova iepazīstinās ar jauniem pašvadības attīstības rīkiem gan darbiniekiem, gan vadītājiem, kas palīdz ne tikai efektīvi apgūt un ieviest jaunus paradumus programmas dalībniekiem, bet arī nodrošina personālvadības speciālistiem attīstības procesa pārskatāmību (!) un iespēju pieslēgties brīžos, kad nepieciešams atbalsts vai korekcijas.

13:10

TĒMA: Psiholoģiskās atziņas un stratēģijas attālināti strādājošo darbinieku garastāvokļa un motivācijas paaugstināšanā

Jānis Roze – biznesa psihologs, HR datu analītiķis

Arvien biežāk darbinieks un darba devējs vienojas par darba veikšanu attālināti, kā rezultātā rodas arī arvien vairāk jautājumu par to, kā nodrošināt, lai darbs tiktu veikts efektīvi un produktīvi, lai savstarpējā komunikācija būtu veiksmīga un kā nodrošināt darbinieka iesaisti un motivāciju komandā. Biznesa psihologs J. Roze plašāk pastāstīs par attālinātā darba izaicinājumiem, vadītāja emocionālā intelekta (EI) lomu darbinieku garastāvokļa un motivācijas paaugstināšanā, EI stratēģiju un tā ietekmi, kā arī atklās dažādas pieejas darbinieku garastāvokļa un motivācijas paaugstināšanai.

13:30

KAFIJAS PAUZE

13:40

TĒMA: Ārvalstu talantu mobilitātes praktiskie aspekti

Antons Zagdajs – “KPMG Law” jurists

Jurists A. Zagdajs konferencē iepazīstinās ar talantu mobilitātes praktiskajiem aspektiem, tai skaitā sniegs ieskatu arī darba tiesību paradigmas maiņā un runās par talantu noturēšanas mehānismiem – darbinieku opcijām, visādām kompensāciju un relokācijas burvībām, bonusiem u.c.

14:10

TĒMA: 10 soļi, lai minimizētu darbinieka prasības celšanu tiesā pret darba devēju

Andis Burkevics – “Sorainen” galvenais darba tiesību eksperts

Darba tiesību eksperts A. Burkevics ieskatīsies svarīgākajās aktualitātes saistībā ar darba strīdu izskatīšanu, atklājot, ko nepieciešams darīt, ai minimizētu darbinieka prasības celšanu tiesā pret darba devēju.

14:30

TĒMA: Jaunākie LR Augstākās tiesas Senāta spriedumi darba tiesībās, kas jāzina par Darba likuma piemērošanu

Kaspars Rācenājs – LBAS jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

LBAS jurists K. Rācenājs konferencē plašāk apskatīs aktualitātes darba tiesību jautājumos, tai skaitā dalīsies ar tiesas atziņām par mobingu, darbinieka pārkāpuma būtiskuma izvērtēšanu, pareizā uzteikuma pamata piemērošanu, atvaļinājuma kompensāciju valdes loceklim u.c.

14:50

TĒMA: Mēs esam dažādi un tas, kas mūs motivē, arī…

Inta Santa – psiholoģe, izaugsmes veicinātāja un trenere

Psiholoģe I. Santa konferencē piedāvās īsu ieskatu, iespējams, senākajā cilvēku attīstības sistēmā – eneagramma, un tajā, kā šis tēmas pārzināšana var noderēt personāla motivācijai. Prezentācijas laikā uzzināsiet galvenos atslēgas vārdus katra eneagrammas tipa motivācijai un to, ko nekādā gadījumā nevajadzētu teikt katram no tiem.

15:10

TĒMA: Kāds uzņēmumam labums, ja darbinieki jūtas tam piederīgi?

Agnese Pumpure – “Draugiem Group” Personāla attīstības un pieredzes vadītāja

Ņemot vērā, ka lielāko daļu savas pieaugušā cilvēka dzīves pavadām darbā, tas nav pārsteigums, ka mums sajūta, ka esam kaut kam piederīgi, ir ļoti nozīmīga. Darba devējam šķiet, ka bieži šī sajūta veidojas automātiski, lai gan patiesībā tas ir liels darbs ar vairākām iesaistītajām pusēm. Draugiem Group Mācību projektu vadītāja A. Pumpure konferencē plašāk pastāstīts par to, kas ir piederība, ko tā maina un kā to veicināt savā uzņēmumā.

15:30

tēma: Darba devēja tēla tendences Baltijā

Rebeka Nagle – “ERDA Group” projektu vadītāja

Pēdējos gados esam gājuši cauri neskaitāmām izmaiņām un izaicinājumiem, kas rezultējis arī izmaiņās darba ņēmēju gaidās un vēlmēs. Lai saprastu, kāda ir esošā situācija, ERDA Group projektu vadītāja Rebeka Nagle konferencē dalīsies ar 2023. gada Baltijas darba devēja tēla pētījuma rezultātiem. Eksperte sniegs ieskatu darba ņēmēju vēlmēs un raksturojumā, kā arī demogrāfisko grupu atšķirībās. 

15:50

Egils Zariņš – konferences kopsavilkums, tendences un secinājumi

DALĪBAS MAKSA KONFERENCĒ (t.sk. 21% PVN)

99
  •  

#HRconference
Tālrunis: 29994113
E-pasts: info@hrconference.lv

Lai reģistrētos #HR konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu pieteikums tika nosūtīts!