Arvien vairāk organizāciju sāk apzināties, ka HR joma jeb personāla vadība nav laimes spēle, kad personāla politiku, veicamos pasākumus, darbinieku atlasi u.tml. var atstāt pašplūsmā, paļaujoties vien uz cerību par labu izdošanos. Patiesībā zem profesionālas personāla vadības slēpjas smags darbs, zināšanas, kompetence, inovatīvi risinājumi, kā aizvest uzņēmumu un visu komandu līdz gaidāmajam rezultātam. Un panākumus bieži vien nav iespējams sasniegt tikai ar iepriekšējām metodēm un risinājumiem, tikai vien ar paļaušanos uz veiksmi.

Lai arī personāla vadības nozare dinamiski attīstās, tajā nostiprinoties tādiem jēdzieniem kā hibrīddarbs, digitalizācija, darbinieku labbūtība, attālinātais darbs u.tml., personāla vadības speciālistu galvenais uzdevums mūsdienās joprojām ir nodrošināt maksimāli efektīvu organizācijas funkcionēšanu, kā arī apmierināt kolektīva intereses un atbalstīt katra atsevišķā darbinieka vajadzības.

Personālvadības joma šodien piedzīvo straujas pārmaiņas – tajā arvien pārliecinošāk nostiprinās tādi jēdzieni kā attālinātais darbs, darbinieku labbūtība un mentālā veselība, redzamāka kļūst arī mākslīgā intelekta ietekme uz darbinieku un personāla vadītāju ikdienu. Tāpat saskaramies arī ar jaunām pieejām personāla vadībā un arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, kā attīstīt sevi un savu komandu, lai nodrošinātu piemērotu personālvadību. Plašāk par to, kādas transformācijas šobrīd piedzīvo personālvadība, būs iespēja uzzināt šī gada 16. maijā personāla vadītāju un speciālistu augsti novērtētajā tiešsaistes #HRconference.

Konferencē tiks apskatītas personālvadības aktualitātes, tai skaitā cilvēkresursu pārvaldības tendences, Latvijas uzņēmumu personālvadības prioritātes, jautājumi par darbinieku labbūtību un komandas motivāciju, tehnoloģiju attīstību un to, kā personāla un uzņēmuma vadītājiem veiksmīgāk atrast īsto pieeju saviem darbiniekiem. Tāpat ieskatīsimies svarīgākajos darba tiesību jautājumos.

#HRconference eksperti sniegs gan praktiskus padomus, kā noteikt darbinieku kā primāro šajos krīzes apstākļos, kā arī runās par to, kā veicināt labbūtību darba vietā, kā parūpēties par to, lai darbinieks aizvien ir veiksmes faktors jebkuras uzņēmējdarbības ilgtspējīgā attīstībā.

Konferences galvenie jautājumi:

Konferences ietvaros eksperti plašāk aplūkos jautājumus par jaunās līderības kompetencēm un ilgtspējīgu mācīšanos, pārmaiņu vadību un amatu pielāgošanu. Ieskatīsimies arī darba tiesisko attiecību aktualitātēs.

Augstākā līmeņa vadītāju novērtēšanas eksperte Inese Pranče pastāstīs par pasaules tendencēm, jauniem izaicinājumiem, kas sagaida vadītājus un dos ieteikumus līderības novērtēšanā, bet līderības un komandu attīstības trenere Laila Snidzāne pievērsīs uzmanību pieaugušo cilvēku apmācību procesa vadībai.

Organizāciju psihologs, docents Reinis Lazda akcentēs amata pielāgošanas (job crafting) tēmu, kurai jau vairākus gadus pievērsušies psihologi Eiropā un pasaulē, savukārt pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģe Ieva Zaumane atklās, kas ir galvenie šķēršļi veiksmīgai pārmaiņu vadībai, un kā tos pārvarēt.

Personības izaugsmes koučs Lāsma Poļikeviča pievērsīsies organizācijas psiholoģiskā atbalsta jautājumam darbiniekiem, viņai pievienosies arī personāla psiholoģe un Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne, kura norāda, ka rūpes par darbinieku labsajūtu un mentālo veselību kļūst par arvien svarīgāku jautājumu gan darba ņēmēju, gan darba devēju vidū.

Darba tiesību jautājumus apskatīs zvērināts advokāts, Sorainen galvenais darba tiesību eksperts Andis Burkevics par personas aizskaršanu Darba likuma izpratnē un LBAS jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs par ieturējumiem no darba samaksas un to ierobežojumiem.

Kā neizšķiest darbinieka enerģiju pa tukšo un par psihoemocionālie darba vides riska faktoriem – ar padziļinātu izpēti par šiem jautājumiem konferences dalībniekus iepazīstinās biznesa koučs un līderu iemaņu trenere Daina Ramata un psiholoģe, izaugsmes veicinātāja un trenere Inta Santa.

Norises laiks: 16. maijā no plkst. 12.00–16.00

Norises veids: TIEŠSAISTE

Moderators: Egils Zariņš

KONFERENCES PROGRAMMA:

12:00

konferences atklāšana un ievadruna

Egils Zariņš – konferences vadītājs

12:10

TĒMA: KO SAGAIDA NO LĪDERIEM 2024. GADĀ UN KĀ VAR NOVĒRTĒT JAUNĀS LĪDERĪBAS KOMPETENCES

Inese Pranče – augstākā līmeņa vadītāju novērtēšanas eksperte

Jaunās pasaules tendences prasa no līderiem jaunu pieeju, un klasiskā pieeja kompetenču novērtēšanā vairs nav tik efektīva. Augstākā līmeņa vadītāju novērtēšanas eksperte I. Pranče pastāstīs par pasaules tendencēm, jauniem izaicinājumiem, kas sagaida vadītājus un dos ieteikumus līderības novērtēšanā.

12:30

TĒMA: CEĻŠ UZ ILGTSPĒJĪGU MĀCĪŠANOS: PIEAUGUŠO CILVĒKU APMĀCĪBU KVALITĀTE UN TENDENCES

Laila Snidzāne – līderības un komandu attīstības trenere, MetaCoach centra vadītāja

Mācīties un patiešām iemācīties reizēm ir divas dažādas lietas… Kas jāņem vērā pieaugušo cilvēku apmācību procesā? Kā to veidot, lai zināšanas un prasmes paliek un veiksmīgi integrējas jau esošajā bāzē? Kāda apmācību sistēma veiksmīgi pildīs šo uzdevumu organizācijā? Atbildes uz šiem jautājumiem meklēs līderības un komandu attīstības trenere L. Snidzāne.

12:50

TĒMA: AMATA PIELĀGOŠANA: KĀ TO IZMANTOT DAŽĀDĀS ORGANIZĀCIJĀS

Reinis Lazda – organizāciju psihologs, CreaTest vadītājs, docents

Nu jau vairākus gadus psihologi Eiropā un pasaulē ir pievērsušies amata pielāgošanas (job crafting) tēmai. Pētījumi parāda, ka tas ir efektīvs līdzeklis darbinieka iesaistes un darba motivācijas celšanai, kā arī darba kvalitātes uzlabošanai. Ko praktiski nozīmē tā ieviešana un kā to panākt dažādās organizācijās? Par to plašāk pastāstīs organizāciju psihologs, CreaTest vadītājs, docents R.Lazda.

13:10

TĒMA: GALVENIE PĀRMAIŅU VADĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS KLUPŠANAS AKMEŅI LATVIJAS ORGANIZĀCIJĀS. KO DARĪT, LAI NO TIEM IZVAIRĪTOS?

Ieva Zaumane – pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģe

Pārmaiņu projekti un iniciatīvas organizācijās ir kļuvušas par ikdienu. Praksē gan novērots, ka vadītāji pārmaiņas teju izcīna vai kaut kā pārvar un pieveic. Īsāk sakot – pārmaiņas ieviešas smagi. Latvijā veikta pētījuma rezultāti skaidri norāda uz galvenajiem klupšanas akmeņiem, kas arī rada šo smaguma sajūtu un neļauj pārmaiņu iniciatīvām veiksmīgi ieviesties. Pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģe I.Zaumane atklās, kas ir galvenie šķēršļi veiksmīgai pārmaiņu vadībai, un kā tos pārvarēt.

13:30

KAFIJAS PAUZE

13:40

TĒMA: ORGANIZĀCIJAS PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS DARBINIEKAM – KĀ KLIEDĒT VIŅA ŠAUBAS UN STIPRINĀT PAŠAPZIŅU?

Lāsma Poļikeviča – personības izaugsmes koučs, idärto – Holistic Center līdzdibinātāja

Viltvārža sindroms var skart ikvienu, neatkarīgi no tā profesijas, kas var rezultēties ar šaubām par saviem sasniegumiem un spējām. Personības izaugsmes koučs L.Poļikeviča konferencē plašāk pastāstīs par viltvārža izjūtām, iekšējām šaubām un to, kā tās pārvarot, stiprinām ne tikai pašus darbiniekus un viņu rezultātus, bet arī organizāciju.

14:10

TĒMA: PERSONAS AIZSKARŠANA DARBA LIKUMA IZPRATNĒ – DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ PREVENTĪVIEM PASĀKUMIEM UN RĪCĪBA, JA PERSONAS AIZSKARŠANA IR NOTIKUSI

Andis Burkevics – zvērināts advokāts, Sorainen galvenais darba tiesību eksperts

Darba likums nosaka, ka personas aizskaršana “ir personas pakļaušana tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai, kas saistīta ar tās piederību pie noteikta dzimuma, tajā skaitā — seksuāla rakstura rīcībai, ja šādas rīcības mērķis vai rezultāts ir personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, degradējošas vai aizskarošas vides radīšana.” Ikvienam darbiniekam ir tiesības jebkurā darba attiecību posmā un situācijā būt pilnīgi drošam, ka viņa vadītāji un kolēģi koncentrējas uz savu darba pienākumu izpildi un ka darba vidē nav vietas nekādai rīcībai, kas no darbinieka viedokļa var tikt uzskatīta par viņa cieņas aizskaršanu seksuāla rakstura vai jebkādas citas rīcības dēļ. A.Burkevics konferencē vērtēs darba devēja pienākumus un rīcību no juridiskā viedokļa.

14:30

TĒMA: IETURĒJUMI NO DARBA SAMAKSAS UN TO IEROBEŽOJUMI

Kaspars Rācenājs – LBAS jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

Kādos gadījumos darba devējs ir tiesīgs veikt ieturējumus no darba samaksa, vai tam ir kādi ierobežojumi, kā darbiniekam apstrīdēt ieturējumu apmēru un pamatu? Vai darba devējs var atprasīt pārmaksāto darba samaksu arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās? Par to konferencē plašāk pastāstīs LBAS jurists K.Rācenājs.

14:50

TĒMA: PSIHOEMOCIONĀLIE DARBA VIDES RISKA FAKTORI – KUR TOS MEKLĒT?

Inta Santa – psiholoģe, izaugsmes veicinātāja un trenere ar vairāk kā 10 gadu darba pieredzi

Kopš pagājušā gadsimta vidus darba vides psiholoģiskie aspekti ir bijuši dažādu pētnieku intereses objekts. Šo pētījumu rezultātā attīstījās psihosociālās darba vides izpēte un darba psiholoģijas joma, kas rezultējās no fokusa maiņu no indivīda, uz to, kāda ir konkrētu darba vides aspektu ietekme uz veselību. Psiholoģe I.Santa piedāvā īsu ieskatu šajā tēmā: Kas labs tajā, ka šī darba vides risku joma ir kļuvusi aktuāla? Kur meklēt pilnīgāko psihoemocionālo darba vides risku aprakstu? Kas ir biežāk sastopamie darba vides psihoemocionālie riski Eiropā? Ko ar to visu darīt?

15:10

TĒMA: KĀ NEIZŠĶIEST DARBINIEKA ENERĢIJU PA TUKŠO, BET VAIROT TO UN VADĪT VĒLAMAJĀ GULTNĒ – UZ KOPĪGU MĒRĶU SASNIEGŠANU

Daina Ramata – biznesa koučs (ICF, PCC), līderu iemaņu trenere, sistēmiskās (Helingera) pieejas praktiķe

Darba devēju un darba ņēmēju vidū arvien aktuālāka tēma kļūst produktivitātes uzlabošana. Kā panākt, lai darbinieki spētu izdarīt vairāk un ieguldīt savu enerģiju pareizajā virzienā? Kā gudrāk pārvaldīt darbinieku potenciālu un uzlabot produktivitāti, izmantojot savus enerģijas resursus? Par šo tematu vairāk pastāstīs biznesa koučs D. Ramata.

15:30

Tēma: PDARBINIEKU MENTĀLA VESELĪBA – MANIPULĀCIJA VAI SAUCIENS PĒC PALĪDZĪBAS? KĀ ATPAZĪT UN REAĢĒT, SAREDZOT BĪSTAMUS SIGNĀLUS

Anita Rošāne – personāla psiholoģe, Personāla vadītāju kluba vadītāja

Rūpes par darbinieku labsajūtu un mentālo veselību kļūst par arvien svarīgāku jautājumu gan darba ņēmēju, gan darba devēju vidū. Kā zināt, kad nepieciešams sākt rūpēties par savu darbinieku mentālo veselību? Kā atpazīt un reaģēt, saredzot bīstamus signālus? Par to plašāk konferencē pastāstīs Personāla Vadītāju kluba vadītāja A. Rošāne.

15:50

Egils Zariņš – konferences kopsavilkums, tendences un secinājumi

🎯 DALĪBAS MAKSA AR ATLAIDI (vēl pieejama!) tikai – EUR 79, (standarta dalības maksa – EUR 119). 

🎯 PAR DALĪBU KONFERENCĒ TIKS IZSNIEGTS SERTIFIKĀTS AR NORĀDĪTU AKADĒMISKO STUNDU SKAITU.

🎯 DALĪBNIEKIEM BŪS PIEEJAMS KONFERENCES VIDEO IERAKSTS.

Biznesa Konferences ir strauji augošs konferenču organizators, kura rīkotās vispārējās un nozaru konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa Konferences organizējušas vairāk nekā 30 konferences par dažādām biznesa jomām ar vairāk kā 6750 apmeklētāju dalību.

🍒 Speciālās cenas piedāvājums uzņēmumiem, piesakot vairāk nekā 10 dalībniekus. Lai to saņemtu, lūdzam sazināties ar konferences organizatoriem.

👉 Lai reģistrētos konferencei, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.

DALĪBAS MAKSA KONFERENCĒ AR ATLAIDI (VĒL PIEEJAMA)

79
  •  

#HRconference
Tālrunis: 29994113
E-pasts: info@hrconference.lv

Lai reģistrētos #HR konferencei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu pieteikums tika nosūtīts!